Finnmark tre & betong AS er et ny etablert entreprenprselskap fra Alta, vi har fang erfaring med bred og god kompetanse innen bygge bransjen.

Entreprenprselskapet er etablert av: Geir Arild Paulsen, Lars Erik Mikkelsen og Tor-Even Kivijervi. Geir Arild Paulsen har fagbrev som betongarbeider og har 30 Ors erfaring som betongarbeider innen bygge og anlegg bransjen. Lars Erik Mikkelsen har fagbrev som tionimer og betongarbeider med 10 Ors erfaring innen bygge bransjen. Tor-Even Kivijervi har jobbet i anlegg bransjen som maskinfprer i 6 Or og har erfaring med grunnarbeid.